InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A wyświetlacz
InfoBat-opornica 4x30A przyciski
InfoBat-opornica 4x30A panel złącz
InfoBat-opornica 4x30A InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A wyświetlacz InfoBat-opornica 4x30A wyświetlacz
InfoBat-opornica 4x30A przyciski InfoBat-opornica 4x30A przyciski
InfoBat-opornica 4x30A panel złącz InfoBat-opornica 4x30A panel złącz

Urządzenie przeznaczone jest do kontrolnego rozładowania oraz ładowania baterii.

InfoBat obsługuje do czterech kanałów baterii, jednocześnie każdy kanał może pracować niezależnie od pozostałych. Oznacza to, że ilość podłączonych jednocześnie baterii, aktualny tryb pracy danego kanału, faza, w jakiej znajduje się testowana bateria, nie są sztywno ustalone i można je w dowolny sposób modyfikować (w zakresie dopuszczalnych parametrów pracy).

Przykładowo, można podłączyć baterie tylko do kanałów 1, 3, 4 (jednocześnie każda z baterii może być innego typu), uruchomić w kanale 1 ładowanie (LADOWANIE), w kanale 3 rozładowanie (ROZ./LAD.), natomiast w kanale 4 ładowanie (LAD./ROZ./LAD.). Ponieważ każdy z kanałów posiada swój własny, niezależny licznik czasu, zakończenie danego cyklu w jednym z kanałów nie wpływa na pracę kanałów pozostałych ().

parametry techniczne

Urządzenie może pracować w dwóch trybach zasilania (dla każdego z tych trybów, parametry pracy nieco się różnią):

  • zasilania z sieci energetycznej
  • oraz zasilania z akumulatorów.

W drugim trybie (zasilania wyłącznie z akumulatorów) poprawna praca, ze względu na wewnętrzną konfigurację, wymaga spełnienia określonych reżimów – aby urządzenie mogło być w ogóle uruchomione, niezbędne jest podłączenie akumulatora do kanału pierwszego ze względu na to, że panel sterujący jest zasilany z tego właśnie kanału. Jednocześnie napięcie na akumulatorze tego kanału nie może być niższe niż ok. 7 V. Należy jednocześnie pamiętać, że przy zasilaniu urządzenia wyłącznie z akumulatorów nie jest możliwe uruchomienie cyklu ładowania.