InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A wyświetlacz
InfoBat-opornica 4x30A przyciski
InfoBat-opornica 4x30A panel złącz
InfoBat-opornica 4x30A InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A InfoBat-opornica 4x30A
InfoBat-opornica 4x30A wyświetlacz InfoBat-opornica 4x30A wyświetlacz
InfoBat-opornica 4x30A przyciski InfoBat-opornica 4x30A przyciski
InfoBat-opornica 4x30A panel złącz InfoBat-opornica 4x30A panel złącz

Urządzenie przeznaczone jest do kontrolnego rozładowania oraz ładowania baterii.

InfoBat obsługuje do czterech kanałów baterii, jednocześnie każdy kanał może pracować niezależnie od pozostałych. Oznacza to, że ilość podłączonych jednocześnie baterii, aktualny tryb pracy danego kanału, faza, w jakiej znajduje się testowana bateria, nie są sztywno ustalone i można je w dowolny sposób modyfikować (w zakresie dopuszczalnych parametrów pracy).

Przykładowo, można podłączyć baterie tylko do kanałów 1, 3, 4 (jednocześnie każda z baterii może być innego typu), uruchomić w kanale 1 ładowanie (LADOWANIE), w kanale 3 rozładowanie (ROZ./LAD.), natomiast w kanale 4 ładowanie (LAD./ROZ./LAD.). Ponieważ każdy z kanałów posiada swój własny, niezależny licznik czasu, zakończenie danego cyklu w jednym z kanałów nie wpływa na pracę kanałów pozostałych ().