TV-LINE 250-3_
TV-LINE 250-3_ TV-LINE 250-3_

ZASILACZ MAGISTRALNY TV-LINE 60/250-3

Zasilacz TV LINE 60/250-3 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń sieci CATV napięciem przemiennym o wartości znamionowej 60 VAC w celu zabezpieczenia urządzeń do niego podłączonych przed zanikami napięcia w sieci elektroenergetycznej.
Może on zasilać również inne urządzenia o znamionowej wartości napięcia 60 V (z wyjątkiem urządzeń medycznych).

cechy

 • technologia VI, zapewnia wysoką sprawność energetyczną
 • system CDS — generacja sinusoidalnego napięcia wyjściowego w trybie pracy bateryjnej
 • filtracja napięcia sieciowego
 • wyprowadzone gniazdo napięcia gwarantowanego 230 VAC dla zewnętrznego modemu kablowego
 • wbudowana funkcja testu baterii (test może być wymuszony zdalnie poprzez system monitoringu CSM lub wykonywany
  okresowo co 1 miesiąc)
 • sygnalizacja błędu testu w przypadku niewłaściwych parametrów pracy baterii
 • funkcja wykrywania obecności baterii oraz pomiaru asymetrii baterii
 • automatyczny układ ładowania baterii (czas ładowania może być regulowany)
 • wbudowany układ kompensacji temperaturowej napięcia ładowania
 • możliwość uruchomienia w trybie pracy bateryjnej (możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej)
 • wyposażenie w układ mikroprocesorowej kontroli i sygnalizacji
 • wbudowane cyfrowe wejście alarmowe
 • zdalny monitoring przez wbudowany Webserver lub system
 • monitoringu CSM za pomocą wewnętrznego modemu kablowego

Zasilacz został skonstruowany w Polsce i jest produkowany przez polską firmę, a jego budowa spełnia wymogi kryteriów znaku CE i dyrektywy RohS.