InfoMac TV LINE 60 150 3

 

Zasilacz magistralny TV-LINE 60/150-3

Zasilacz TV LINE 60/150-3 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń sieci CATV napięciem przemiennym o wartości znamionowej 60 VAC w celu zabezpieczenia urządzeń do niego podłączonych przed zanikami napięcia w sieci elektromagnetycznej. 
TV-LINE 60/150-3 może zasilać również inne urządzenia o znamionowej wartości napięcia 60 VAC (z wyjątkiem urządzeń medycznych).