TV-LINE 600-2_
TV-LINE 600-2_ TV-LINE 600-2_

Zasilacz magistralny TV-LINE 60/600-2

Zasilacz magistralny TV LINE 60/600-2 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń sieci CATV napięciem przemiennym o wartości znamionowej 60 VAC w celu zabezpieczenia urządzeń do niego podłączonych przed zanikami napięcia w sieci elektroenergetycznej.
TV-LINE 60/600-2 może zasilać również inne urządzenia o znamionowej wartości napięcia 60 VAC (z wyjątkiem urządzeń medycznych).